Teaching

Bachelor courses

 • Identity 2: Politics and Society, BA3, 2013-2017 (tutor, lecturer and coordinator from 2014)
 • Practicum academisch lezen en schrijven
  (Academic Reading and Writing Seminar), BA1, 2014 (tutor)
 • Practicum literatuur review (Literature Review Seminar), BA2, 2015 (tutor)
 • Kwantitatief leeronderzoek (Quantitative practicum research), BA2, 2010-2013 (tutor)
 • Theorie in onderzoek (Theory in Action), BA3, 2009-2011 (tutor)

Master courses

 • Two-year educational master program “maatschappijleer & maatschappijwetenschappen” (social studies and social sciences) (co-design, program director)
 • Introduction to social sciences, 2021-present (co-design and lecturer)
 • Political socialization, 2021-present (design and lecturer)
 • Social science research methods, 2021-present (design and lecturer)
 • Master thesis design, 2021-present (design and lecturer)
 • Political Attitudes and Behavior in Context, 2016-2017 (co-design and lecturer)
 • Master program ‘Politics and Society’ (co-design)

Thesis supervision

 • BA thesis (2014-2016)
 • MA thesis (2014-2016; 2021-present)
 • PhD thesis (2017-present)